Obowiązkiem każdego właściciela samochodu jest coroczne ubezpieczanie swojego pojazdu. Niestety, ceny ubezpieczeń mogą negatywnie zaskoczyć. Wysokość ponoszonych corocznie kosztów uzależniona jest od wielu czynników, między innymi doświadczenia za kierownicą, miejsca zamieszkania, wyrządzonych  na drodze szkód, wieku oraz marki, modelu i parametrów technicznych samochodu. Okazuje się, że dla ubezpieczyciela nie bez znaczenia jest również stan cywilny kierowcy. Jak działają zniżki OC w małżeństwie? Sprawdź nasze rady i dowiedz się, jak zaoszczędzić!

Zniżki OC w małżeństwie – najważniejsze informacje

Zniżki OC w małżeństwie naliczane są w dwóch przypadkach: dla małżonków mających wspólnotę majątkową oraz współdzielących samochód (obie osoby muszą być wpisane w dowodzie rejestracyjnym w rubryce „właściciel”). Co ważne, ze zniżek męża lub żony mogą skorzystać kierowcy niemający historii ubezpieczeniowej.

Co ciekawe, zabieg ze współwłasnością auta często wykorzystują także młodzi, niedoświadczeni kierowcy, którzy nie mają na swoim koncie wypracowanych zniżek.  Dopisując do dowodu doświadczonego kierowcę z rodziny, znacząco obniżają koszty ubezpieczenia.

W jaki sposób wyliczana jest wysokość zniżek?

Wysokość ulgi na ubezpieczenie OC nie jest stała. Ubezpieczyciele wyliczają ją w oparciu o system bonus-malus umożliwiający klasyfikację kierowców na podstawie wyrządzonych dotychczas szkód. Zazwyczaj rok bezszkodowej jazdy obniża wysokość składki o 10%. Spowodowanie kolizji w większości przypadków oznacza utratę wypracowanych rabatów. Możesz zapobiec takiej sytuacji, korzystając z opcji ochrony zniżek.

Author

Comments are closed.