Wiele osób wymiennie używa słów „adwokat” i „prawnik” nie wiedząc, że terminy te różnią się od siebie zasadniczo. Szukając pomocy prawnej, warto mieć na względzie, czym różni się adwokat a prawnik. Czy w obu przypadkach osoby mianujące się danym tytułem mogą wykonywać ten sam zakres obowiązków?

Czym różni się adwokat a prawnik?

Musimy wiedzieć, że adwokat a prawnik to dwa różne pojęcia. Mianem prawnika określamy każdą osobę, która ukończyła jednolite studia prawnicze, obroniła dyplom i uzyskała przynajmniej tytuł magistra prawa. Adwokat jest osobą, która poza ukończeniem studiów prawniczych i obroną pracy magisterskiej posiada również pozytywny wynik państwowego egzaminu, tj. egzaminu adwokackiego, radcowskiego, sędziowskiego. Dodatkowo adwokat jest tez osobą, która jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Prawnik, jako osoba, która ukończyła studia prawnicze, może doradzać w kwestiach prawnych, przygotowywać pisma prawne. Osoba kończąca studia prawnicze, która nie podeszła do egzaminu państwowego czy też go nie zdała nie może natomiast reprezentować nikogo w sądzie czy przed organami państwowymi. Co ważne, prawnicy, w przeciwieństwie do adwokatów czy radców, nie muszą posiadać obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC jest obowiązkowa dla każdego adwokata w ramach prowadzonej przez niego działalności. Chroni ona interesy klientów przed działaniami, które mogą narazić ich na szkodę ze strony adwokata.

Adwokat a prawnik w praktyce

Wiedząc już, czy różni się adwokat a prawnik, możemy z powodzeniem szukać specjalisty, który wskaże nam możliwe ścieżki prawne czy też pomoże w konkretnej sprawie sądowej. Szukając specjalisty, warto zapytać o rekomendacje osoby bliskie – pozwoli to wybrać osobę kompetentną, o konkretnej opinii.

 

 

 

Author

Comments are closed.