“Jeśli wystąpi zdarzenie X, następuje realizacja funkcji Y” – tak specjaliści bardzo często określają smart contracts (dokładnie ich działanie), jakie coraz częściej spotyka się w biznesie. Firmy korzystają już nie tylko z takich usług, jak blockchain application development (zapewnianych chociażby przez 10clouds). One również chcą wypróbować smart contracts, które mogą doprowadzić do obniżenia kosztów prowadzenia działalności.

Od samego początku

Smart Contract Security oferuje szerokie szerokie spektrum możliwości. Wyróżnia się cztery etapy działania cyfrowych umów:

  1. Ustalenie warunków umowy przez obydwie strony.
  2. Zapisanie wszystkich warunków w formie kodu komputerowego.
  3. Zapisanie kodu w bazie danych technologii blockchain. Co jest ważne – po zapisaniu, nie ma szans na to, aby cokolwiek zostało zmienione, dlatego też ważne jest dokładne przemyślenie każdego elementu i szczegółów warunków umowy.
  4. Punkt ostatni i najważniejszy, gdzie następuje wyżej wspomniane jeśli wystąpi zdarzenie X, następuje realizacja funkcji Y.

Proste? Na oko tak, ale do sporządzenia tego typu umów potrzebna jest odpowiednia wiedza, którą muszą przyswoić wszyscy programiści. Postępujący blockchain development wymusza na programistach pewne zobowiązania, aby zdobyć jeszcze większy zasób wiedzy, jeżeli tylko chcą oni utrzymać się w branży.

Smart contracts a prawo

Blockchain software development sprawia, że coraz częściej mówi się o tego rodzaju umowach. Ale jak to wygląda w świetle prawa? Czy zawarte tam warunki mogą nabrać mocy sprawczej? Kwestia ta nie do końca jest jeszcze uregulowana. Dlatego też prawie każda blockchain development company, która działa na rynku dokłada wszelkich starań, aby móc jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku. 

Polskie prawo jawnie mówi o tym, że w chwili obecnej można zawierać umowy w dowolnej formie. Chyba, że chodzi o szczególne przypadki, jakie opisane są w polskim ustawodawstwie. Mogą one być na papierze, ale również ich forma może również przybrać formę kodu cyfrowego. Oznacza to tyle, że cyfrowe umowy są jak najbardziej ważne w świetle prawa. Ale rozsądnie ewentualnych sporów może rodzić pewne trudności, obciążając ryzykiem obydwie strony (lub tylko jedne). Dlatego też wielu specjalistów, którzy na co dzień pracują z takimi umowami wskazują, że pewne elementy, normy prawne i systemy trzeba jeszcze dopracować. Chociażby po to, aby owe ryzyko zminimalizować w maksymalnym stopniu. 

 

Author

Comments are closed.